La Comissió de Famílies d’ECAS realitzarà entre els mesos d’octubre i desembre un diagnòstic sobre l’empobriment de les famílies que permetrà desenvolupar una línia discursiva pròpia i generar un document de propostes per a la millora de les condicions de vida de les famílies. És una de accions previstes per la comissió d’àmbit al Full de ruta 2011-2013 i comptarà amb el suport del consultor extern Arnau Comes, que realitzarà tres sessions de treball conjuntes amb la comissió per formular un diagnòstic, esbossar un Pla d’actuació per abordar les problemàtiques identificades i determinar un sistema d’indicadors per avaluar-ne l’impacte.

Recommended Posts