Després d’un any de negociacions, associacions empresarials i sindicats van signar ahir el IV Conveni Col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya 2010-2012, que ja ha entrat en vigor independentment de quina sigui la seva data de publicació oficial. El conveni preveu un increment salarial del 2,55% l’any 2011 i del 2% el 2012 i estableix que els endarreriments de pagament derivats de l’aplicació de les taules salarials pactades s’hauran de fer efectius en un termini màxim de sis mesos. L’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC), de la qual forma part ECAS, ha signat el conveni juntament amb les associacions empresarials CECAD (Confederació d’Entitats Catalanes d’Atenció a la Dependència) i ASADE (Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio) i amb la FSC-CCOO (Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO ) i la Federació de Serveis Públics d’UGT.

Recommended Posts