El passat 26 d’abril es va celebrar una reunió per treballar les aportacions d’ECAS al Pla d’Acció per a la Inclusió i Cohesió Social a Catalunya 2010-2013 de la Generalitat de Catalunya. Amb l’objectiu d’enriquir el document base es va fer una valoració global del pla d’inclusió, incidint en la necessitat d’una major participació i coordinació de les entitats del tercer sector en les polítiques de lluita contra la pobresa, així com en una major concreció dels indicadors que avaluïn el seu impacte. Les aportacions d’ECAS es concreten en un informe que hem fet arribar al Departament d’Acció Social i Ciutadania on s’analitzen en detall cadascun dels eixos estratègics dels nostres àmbits d’actuació.

Recommended Posts