Imatge de l'auditori durant la presentació d'experiències

29.01.2016 | Nota de premsa de la jornada ‘Societat relacional i execució penal’ | en PDF

  • 300 professionals de l’àmbit penitenciari reunits a Barcelona coincideixen a apostar per programes de rehabilitació centrats en el desistiment del delicte
  • Presenten un document de millora de l’execució penal a Catalunya amb polítiques innovadores que vol sumar el suport de tots els nivells de l’administració pública

Promoure polítiques penals que proporcionin segones oportunitats “a les persones que compleixen mesures penals i es comprometen a treballar per a una vida allunyada de la delinqüència” és un factor clau per reduir la reincidència en el delicte i garantir una major cohesió social. Aquest és el punt de partida de la proposta de Declaració per a la millora contínua en l’execució penal a Catalunya que les entitats d’acció social han fet pública avui en el marc de la jornada internacional ‘Societat relacional i execució penal’ i que vol sumar en els propers dies el suport d’altres agents socials. La jornada, organitzada per ECAS amb el suport del Departament de Justícia i l’Obra Social “la Caixa”, ha plantejat el necessari compromís dels diferents nivells de l’administració pública, els mitjans de comunicació, el teixit empresarial i el conjunt de la societat per promoure actuacions que facin possible la rehabilitació.

Les entitats socials han reivindicat “noves polítiques socials” que garanteixin la igualtat d’oportunitats i que comptin amb la coresponsabilitat de tots el agents implicats –no només les persones destinatàries i el seu entorn sinó la comunitat àmplia—, ofereixin “respostes proporcionades, flexibles i individualitzades” i apostin per models d’atenció que empoderin les persones “perquè puguin resoldre de forma autònoma les seves necessitats en un futur”. En l’àmbit de l’execució penal les propostes se centren en impulsar i visibilitzar programes de rehabilitació amb pràctiques de justícia restaurativa –millorant l’atenció a les víctimes i implicant els agressors en el reconeixement dels danys—, potenciar l’acompanyament un cop finalitzades les mesures penals i un pla interdepartamental que estableixi accions de suport en els àmbits laboral, de l’habitatge i de la salut.

Els més de 300 participants a la jornada han reflexionat sobre la rehabilitació social a partir de cinc pràctiques innovadores a nivell internacional –amb projectes del Regne Unit, Suècia, Romania, l’Estat espanyol i el conjunt d’Europa— i han aprofundit en el concepte de desistiment de la delinqüència. Fergus McNeill, catedràtic de Criminologia i Treball Social a la Universitat de Glasgow, ha insistit que “és un fracàs del sistema judicial si les persones a qui donem suport no es recuperen” i ha apuntat les quatre dimensions que cal tenir en compte: personal, social, judicial i moral. “El desistiment del delicte és inestable si les persones no fan un canvi d’identitat i de pertinença” en el que s’ha d’implicar el conjunt de la ciutadania, ha insistit. Sonia Fuertes, vicepresidenta d’ECAS, ha conclòs que “ens calen recursos i polítiques atrevides i valentes, però sobretot ens cal creure en les segones oportunitats i sentir que el que li passa a l’altre ens interpel·la”.

Fotografies de la jornada

Recommended Posts