El programa ‘Vostè té la paraula’ de Canal Català –dirigit i presentat pel periodista Josep Puigbó- ha comptat aquest cap de setmana amb la participació de l’Agència de Comunicació Social d’ECAS a l’espai de preguntes de representants de la societat civil catalana a polítics del país. El secretari de polítiques d’educació de la Generalitat, Lluís Font, va parlar dels reptes del Departament d’Ensenyament al programa emès aquest divendres a la nit. El programa va comptar amb dues preguntes de l’Agència de Comunicació sobre la inclusivitat o no del sistema educatiu actual tenint en compte els alts índex de fracàs escolar i la possibilitat d’iniciar itineraris d’inserció sociolaboral abans d’abandonar els estudis i sobre la incidència de la socialització diferenciada entre gèneres tenint en compte que el fracàs escolar es reparteix de manera desigualitària entre sexes (a l’Estat espanyol un 41% dels nois tenen alt risc de fracàs escolar als 15 anys i un 29% de les noies). El programa emès dissabte es va centrar en els pressupostos 2011 de la Generalitat amb una entrevista a Antoni Fernàndez Teixidó, diputat de CiU i president de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost de la Generalitat. Els diferents convidats van mostrar a Fernàndez Teixidó la seva intranquil·litat davant l’actual situació econòmica i els mecanismes del Govern per resoldre-la. Des d’ECAS es va traslladar la preocupació del sector social per l’augment de la pobresa i l’exclusió social i es va preguntar pels mecanismes previstos pel nou govern per tal de combatre-la, tenint en compte la reducció dels pressupostos en els Departaments de Benestar Social i Família, Salut i Ensenyament i que el Govern no contempla els impostos directes com a mecanisme de redistribució de la riquesa. Fernàndez Teixidó va reiterar la prioritat del Govern de reduir el dèficit com a mesura per superar l’actual crisi econòmica.

Recommended Posts