Després d’un procés llarg i complex, ja hi ha acord entre els representants de la mesa de negociació del II Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb Infants, Joves i famílies en situació de risc, formada pels sindicats CCOO i UGT i les associacions empresarials AESAP (Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Persona) i AEISC (Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya). L’AEISC, de la qual forma part d’ECAS, assegura que “malgrat les dificultats del moment actual, disposar d’aquesta eficàcia general ens enforteix com a sector i contribueix significativament a vetllar per la realitat territorial catalana davant altres marcs reguladors de caràcter estatal”.
Els termes de l’acord del conveni, encara pendent de la redacció final, fan referència als següents punts:

a. Àmbit temporal del conveni
La vigència serà d’1 de gener de 2010 fins a 31 de desembre de 2012
b. Matèria salarial
2010 – La taula salarial s’actualitzarà amb un increment del 0,8% (sense caràcter retroactiu)
2011 – A 1 de gener de 2011, amb la taula actualitzada, s’aplicarà un increment de l’1,2%
Aquest 2% global d’increment 2010-2011 es podrà diferir durant tot l’any 2011, segons necessitats de cada organització, garantint el seu abonament a 31 de desembre de 2011.
2012 – En el mes de setembre del 2012 es reunirà la Comissió Paritària del Conveni per valorar l’evolució del sector a nivell de finançament i determinar el sistema de revisió salarial. La Comissió Paritària ho traslladarà a la Comissió Negociadora que serà qui establirà, si s’escau, els criteris de revisió salarial.
c. Dies de lliure disposició
Es revisa l’Article 31 de l’anterior conveni en el següent sentit:
– Es descompten 3 dies del còmput d’hores anuals de jornada efectiva de feina, quedant establerta aquesta jornada anual efectiva per cadascun dels anys de vigència del conveni en: 1.724 hores pel cicle de caràcter general, i 1.701 pel cicle continuat.
– S’estableixen 3 dies de permís retribuït amb caràcter recuperable (equivalent a 24 hores per a la jornada complerta i proporcional a la jornada contractada).

Recommended Posts