Durant aquesta setmana s’han començat a reunir els quatre subgrups de treball contra la pobresa i per a la inclusió social impulsats pel Departament de Benestar Social i Família, que hauran de consensuar un paquet d’actuacions per combatre les noves formes d’exclusió provocades per la crisi. El Grup de Treball de pobresa compta amb un total de dotze representants d’ECAS, tres en cadascuna de les seves àrees: Exclusió social i pobresa emergent, Pobresa estructural, Pobresa i exclusió de la infància i l’adolescència, i Territori i pobresa. La resta d’integrants són de la Generalitat i d’altres plataformes socials, com la Taula del Tercer Sector, la Fundació Banc d’Aliments, Càritas o Creu Roja.

Recommended Posts