A l’espera de rebre informació detallada del pressupost de Benestar Social i Família presentat ahir, per tal d’analitzar la seva repercussió efectiva en l’activitat de les entitats i els programes d’atenció a les persones, la principal preocupació d’ECAS rau en el manteniment de les polítiques socials com a garantia dels drets socials i de ciutadania, amb caràcter universal. El fet que se suprimeixi –com a mínim durant el 2011, i probablement també el 2011– l’ajut a les famílies amb fills menors de tres anys (o sis en el cas de famílies nombros o monoparentals) obre la porta a un possible retrocés en la construcció d’un Estat de Benestar sòlid, que aposti per l’enfortiment dels serveis de responsabilitat pública com a factor de cohesió social. La presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, s’ha pronunciat en aquest sentit en dues entrevistes concedides a COM Ràdio i TV3. (TN Vespre 02/06/2011). +info

Recommended Posts