20180419_Guia-util-declaracio-renda19.04.2018 | Publica TEB

TEB publica la Guia de la Renda 2017. Especial per a famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual al seu càrrec, elaborada per l’equip de TEB Gestió, amb el suport de l’assessoria Coma&Roig amb l’objectiu d’aproximar a les famílies coneguin al màxim les qüestions que més afecten a la declaració de l’IRPF de les persones amb discapacitat (especialment intel·lectual) i les seves famílies. Moltes vegades, aquests aspectes no són prou coneguts o no s’apliquen de manera correcta.

 

Aspectes bàsics de la Declaració de la Renda

La Guia alerta que Hisenda de vegades pot enviar esborranys equivocats o induir a fer la declaració incorrectament. Per això, avisa les famílies que han de vetllar perquè les declaracions incorporin:

  • Deduccions per ‘Mínims per discapacitat’: Beneficia sobretot a les famílies amb treballadors al Centre Especial de Treball (CET), que podran deduir-se entre 1.000 i 3.000 euros d’IRPF de la declaració de la Renda. Anteriorment moltes famílies quedaven excloses d’aquestes deduccions perquè els seus fills/es a càrrec amb discapacitat cobraven més de 8.000 euros bruts als CET, però des de 2015 la pràctica totalitat de famílies poden beneficiar-s’hi perquè ara el que computa és el ‘rendiment net’ i no pas el salari brut.
  • ‘Ajut DAFAS’: Beneficia tothom amb algun familiar a càrrec amb discapacitat. L’ajut a la renda DAFAS (Deducció per família nombrosa o per ascendents i descendents a càrrec amb discapacitat) és un ingrés net de 1.200 euros per cada persona amb discapacitat a càrrec.
  • Si a les declaracions de Renda 2015 o 2016 les famílies no van aplicar bé aquests beneficis fiscals, poden reclamar que els retornin els diners també de les dues campanyes anteriors demanant una revisió. Cal estudiar cada cas.

També recomanen que les persones que fan la declaració elles mateixes tinguin en compte la Guia útil de la Renda 2017 i el Resum d’aspectes bàsics de la Renda 2017 (adaptat a lectura fàcil).

Recommended Posts