24.07.2019 | ECAS ha conclòs el projecte ‘Entre l’ocupació i el treball. Davant la manca d’ocupació, restituïm el valor social del treball‘, impulsat per la Comissió d’Inserció Sociolaboral i realitzat per Insercoop, amb un informe de tancament (PDF) ja disponible online. El document recull reflexions, experiències i orientacions per a l’acció en el sentit de fer possible la inserció social no només a través de la participació en el mercat de treball, sinó també al voltant de dos altres eixos: l’aprofitament de béns i serveis públics a l’abast de tothom i la implicació en activitats que es despleguen a l’entorn de la família i altres relacions comunitàries.

El document identifica les variables que introdueixen les entitats en les seves actuacions en el camp de la inserció laboral quan atenen persones cronificades i converteix en coneixement les pràctiques que depassen el camp estricte de les accions de recerca de feina i exploren altres terrenys per restituir el valor social de les persones.

Recommended Posts