La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha elaborat un primer informe sobre l’avantprojecte de ‘Llei Òmnibus’ en relació a les polítiques socials i a les entitats del Tercer Sector. L’aprovació de la llei Òmnibus suposaria la modificació d’articles concrets de lleis com la d’Associacions; la de Serveis Socials; la d’Infància; la de Polítiques de Joventut; la d’Acollida; la d’Habitatge; o la d’Assistència Sanitària. Les modificacions que més preocupen a la Taula són les relacionades amb la Llei del Dret a l’Habitatge per l’impacte que poden tenir sobre els col·lectius més vulnerables. La taula ja ha sol·licitat una reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, per tal d’abordar aquesta qüestió.

Recommended Posts