02.11.2016 | Nota de premsa de l’informe Pobresa i privació de subministraments bàsics. ‘Pobresa energètica’ a Catalunya, una qüestió d’ingressos

  • Un informe d’ECAS sobre la privació dels subministraments bàsics constata la manca de visió integral en la lluita contra la pobresa

  • L’única mesura global és pal·liativa, no cobreix la demanda i no compta amb la contribució prevista per part de les subministradores

El 8,7% dels catalans no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada i el 6,8% paguen amb retard les factures dels subministraments bàsics. Aquests són els dos indicadors fonamentals a l’hora de constatar que la pobresa energètica existeix a Catalunya, però s’ha d’entendre com una cara més de la pobresa i el seu abordatge no es pot deslligar del dret a l’habitatge. Calen polítiques preventives que comencin per garantir uns ingressos mínims a tota la població i, més a llarg termini, impulsar el debat sobre quin model de gestió de l’energia volem per garantir el dret a l’habitatge i els subministraments bàsics.

L’informe Pobresa i privació de subministraments bàsics. ‘Pobresa energètica’ a Catalunya, una qüestió d’ingressos, publicat avui per Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), recull les dades estadístiques disponibles al voltant del fenomen i analitza les mesures adoptades per fer-hi front, que a nivell global de país són tan sols pal·liatives i s’han demostrat ineficaces. El Fons d’Atenció Solidària per cobrir els rebuts impagats d’aigua llum i gas no va esgotar el seu pressupost el 2015 per la complexitat dels requisits exigits per acollir-s’hi, per la qual cosa les entitats socials demanen simplificar l’accés i la tramitació dels ajuts.

ECAS planteja la necessitat d’aplicar el ‘bo social’ a les despeses fixes dels subministres i de facilitar-ne la tramitació als llogaters i a les entitats que gestionen habitatges. Quant a la Taula de Pobresa Energètica, reclamen la implicació de tots els agents que en formen part i el seguiment de les mesures proposades.

L’informe alerta dels efectes de la pobresa energètica en la salut, el creixement dels infants i el medi ambient. S’associa a una “major prevalença de diferents malalties físiques (sobretot cardíaques, immunològiques, reumàtiques i respiratòries) i també mentals, així com a l’increment de les taxes de mortalitat, principalment a l’hivern”. En els infants, augmenta un 30% la probabilitat d’ingrés hospitalari o atenció en un centre d’assistència primària. Pel que fa al medi ambient, l’ús de sistemes de calefacció econòmics i deficients provoca un increment de les emissions de gasos i de la contaminació atmosfèrica, la qual cosa provoca “un empitjorament de la salut pública més enllà de les circumstàncies específiques de les famílies en situació de pobresa energètica”.

El document subratlla l’escassetat i la feblesa de les dades estadístiques disponibles, i en relació a les causes de la problemàtica, a banda de la crisi econòmica i la manca d’ingressos, apunta que entre 2008 i 2015 els preus de l’electricitat han experimentat un increment del 60% i els de l’aigua, un 66%. Aquests augments han contribuït que el 14,6% dels catalans hagin de dedicar més del 10% dels seus ingressos al pagament dels subministraments bàsics.

Davant el mal estat de molts habitatges en termes d’aïllament tèrmic, l’informe reclama una major inversió en la millora de l’eficiència energètica dels edificis, així com la promoció d’un ús racional de l’energia i la millora de la transparència i l’accés a la informació per part dels usuaris.

Recommended Posts