01.09.2020 | Nota de Premsa de Fundació Germina

  • La Fundació Germina ha compartit els seus aprenentatges relacionats amb la higiene, hàbits, rutines, entorn familiar i estat emocional dels nens i nenes fruit de l’organització de 7 casals d’estiu post-confinament
  • L’entitat amb seu a Badalona alerta de la reculada i estancament en lectoescriptura, matemàtiques i fins i tot expressió oral a causa del confinament durant el curs passat i creuen necessari aprofitar al màxim la presencialitat

La Fundació Germina, entitat sense ànim de lucre que ofereix suport i acompanyament a infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat a la província de Barcelona, ha publicat una “carta oberta dels casals d’estiu a les escoles“, amb una recull de les recomanacions i aprenentatges fruit de la seva experiència com a organitzadors de 7 casals durant el mes de juliol en el context Covid-19.

En les seves conclusions, l’equip de Germina constata una pèrdua generalitzada de competències en lectoescriptura, matemàtiques i fluïdesa en l’expressió oral -sobretot en alguns infants d’origen estranger- com a conseqüència del confinament, així com hàbits i rutines bàsiques, tant socials com higièniques. A més, alerta de la barrera que suposa l’educació a distància, sobretot per a infants i adolescents de famílies vulnerables, i recomana aprofitar al màxim la presencialitat durant el curs escolar que està a punt de començar. Pel que fa a les mesures de prevenció de la Covid-19, constaten la dificultat per garantir la distància física i creuen fonamental ser molt didàctics amb els protocols higiènics. Germina també considera necessari gestionar la por dins l’equip docent davant aquesta nova situació des del respecte i l’empatia.

Les entitats que hem organitzat casals aquest estiu hem pogut testejar el retorn dels infants i adolescents a les rutines de la nova normalitat“, explica Mario Cuixart, director general de la Fundació Germina. “Creiem oportú compartir les nostres experiències i aprenentatges amb la comunitat educativa davant l’imminent inici del nou curs escolar“. Es tracta d’un compendi de reflexions sobre aspectes bàsics que poden ser clau de cara a l’obertura segura dels centres educatius.

“Amb els casals hem buscat la recuperació emocional dels infants i adolescents després del confinament i dels seus hàbits i rutines, a més de posar èmfasi en el reforç acadèmic i garantir també una alimentació saludable“, destaca Cuixart. “Els casals, com a pioners en la represa d’activitats amb infants i adolescents, hem innovat i testejat noves fórmules, i algunes d’elles sembla que han vingut per quedar-se“. En aquest sentit, en opinió de Cuixart, la crisi del coronavirus està accelerant canvis en molts sectors, i l’educatiu no escapa d’aquesta dinàmica.

De la mateixa manera que per a algunes empreses ha estat fàcil adaptar-se al teletreball i a d’altres encara els està costant, per a l’escola es tracta d’un camí sense retorn i no exempt de reptes a resoldre. Per a les més obertes els serà més fàcil, però igualment, aquests canvis accelerats s’estan donant i s’accentuaran en diferents àmbits“. L’obertura de l’escola al seu entorn més proper (buscant nous espais per evitar aglomeracions), el repte tecnològic per arribar a tothom i pedagògic per adaptar els continguts, l’enfortiment de la relació amb les famílies i la necessitat d’apostar per la formació continuada de l’equip docent són alguns d’aquests nous reptes.

Recommended Posts