20.05.2021 | Nota de premsa d’ECAS

  • ECAS tanca una ronda de diàleg amb els grups parlamentaris i iniciarà en els propers dies els contactes amb el nou Executiu per reprendre amb urgència les línies de treball conjuntes
  • Millorar la RGC i l’harmonització amb l’IMV, garantir el dret al padró, facilitar l’accés a l’habitatge i combatre la precarietat laboral, fronts bàsics contra la pobresa i les desigualtats 
  • Cal assegurar que els 700 milions d’euros del pla de rescat social no queden tan sols en una declaració d’intencions i es concreten en polítiques i actuacions també estructurals

L’escenari d’emergència social en què ens trobem exigeix la màxima celeritat en la formació del nou Govern a partir de la investidura demà de Pere Aragonès com a nou president de la Generalitat. Les conseqüències de la covid-19 han agreujat nombroses situacions de pobresa, precarietat i exclusió i n’han generat de noves que requereixen agilitat en les actuacions de l’Executiu, així com determinació política per afrontar profundes transformacions estructurals.

L’acord de Govern entre ERC i Junts per Catalunya preveu mobilitzar “de forma immediata” 700 milions d’euros per a un pla de rescat social que han de servir per fomentar la contractació de diversos col·lectius, rescatar famílies, fer front a la pobresa extrema i el sensellarisme, reduir les llistes d’espera dels programes d’atenció a la dependència i donar suport a les entitats socials en situació de dificultat. Són algunes de les Prioritats de Govern per a una legislatura social que la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) hem compartit amb els grups parlamentaris en una ronda de diàleg mantinguda les darreres setmanes, i que caldrà reprendre amb els responsables dels diferents àmbits tan aviat com prenguin possessió dels seus càrrecs.

En les reunions de les entitats d’acció social amb els partits polítics s’han abordat quatre grans fronts prioritaris per combatre les creixents desigualtats:

  • Garantia de rendes: ampliar l’abast de la Renda Garantida de Ciutadania i harmonitzar-la amb l’Ingrés Mínim Vital, flexibilitzant en tot cas els requisits d’accés a la prestació i reduint significativament els temps de resposta i resolució de les sol·licituds. En paral·lel, el programa pilot d’una renda bàsica universal haurà de permetre aprofundir en el debat i el disseny d’aquest nou model.  
  • Dret al padró de totes les persones que resideixen a Catalunya, al marge de la seva situació administrativa i habitacional. Així ho recull l’acord de Govern, amb menció específica de l’empadronament sense domicili fix, el de les persones rellogades i el de les treballadores de les cures en règim intern.
  • Accés a l’habitatge:  l’increment anunciat del pressupost fins els 1.000 milions d’euros per assolir la mitjana europea i el compromís de desplegar l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya són dos bons punts de partida, si bé caldrà posar el focus en mesures orientades a resoldre les causes estructurals de l’exclulsió residencial i garantir el dret a l’habitatge. 
  • Treball digne: a més d’incrementar el Salari Mínim Interprofessional (1.200€/mes mínim) i de planificar de manera concertada de les polítiques actives d’ocupació comptant amb les entitats socials per assegurar la inserció sociolaboral de les persones en situació o risc d’exclusió, caldrà contribuir des de Catalunya a la reforma laboral d’àmbit estatal per revertir la precarització i la devaluació salarial que han empobrit les classes treballadores en els darrers deu anys.

En els propers dies ECAS iniciarà la interlocució amb el nou equip de Govern per començar a treballar en aquestes i altres qüestions, que inclouen la concreció i dotació pressupostària del Pacte Nacional per la Interculturalitat, el reglament de la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació, l’elaboració del Pla Integral de Suport a les Famílies 2022-25, les millores en la contractació pública de serveis en l’àmbit de Justícia i el procés d’acreditació i concertació de serveis d’atenció a les persones amb VIH-sida i exclusió social.

Recommended Posts