18.12.2020 | ECAS ha presentat avui un estudi participatiu realitzat amb les seves entitats membres per detectar les necessitats d’informació en relació a la realitat social: Informació i transparència per a la millora del retiment de comptes i les polítiques públliques, dut a terme en el context de pandèmia per encàrrec de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El treball recull la valoració de les entitats del grau de transparència de les administracions públiques –que puntuen de mitjana amb un 5,6 sobre 10, si bé la qualifiquen d’insuficient– i identifica necessitats d’informació que permetrien afinar amb el disseny de programes i l’atenció directa de les entitats.

L’estudi s’ha fet públic en el marc del 5è Seminari Internacional de Transparència, ‘Integritat global en temps de pandèmia: demanda de bones pràctiques’, en què s’ha posat de relleu la necessitat d’escoltar les organitzacions socials i la societat civil per avançar en el bon govern i la qualitat democràtica. A banda de les aportacions d’ECAS presentades per la directora de l’Agència de Comunicació Social, Agnès Felis, la taula de debat ‘El reclam del bon govern: la lluita contra el frau i la veu de les poblacions vulnerables’ ha comptat amb la presentació de l’informe del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) Les desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia, presentat per Francesc Mateu.

Recommended Posts