18.12.2020 | Nota de premsa d’ECAS i els Consells Nacionals de Catalunya de Joventut, Gent Gran, Dones i LGBTI

  • El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat aquest divendres 18 de desembre la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació
  • El Consell Nacional de Joventut de Catalunya, el Consell de la Gent Gran, el Consell Nacional de Dones, el Consell Nacional LGBTI i ECAS celebren l’aprovació de la Llei, després de registrar una petició al Parlament perquè tirés endavant el passat 3 de novembre

ECAS i els Consells Nacionals de Catalunya de Joventut, Gent Gran, Dones i LGTBI celebren l’aprovació de la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació al Parlament de Catalunya i consideren que s’ha fet un pas imprescindible perquè el país avanci cap a la llibertat individual i col·lectiva. “La llei és un marc per a la inclusió de totes les diversitats i per transversalitzar-les”, ha celebrat Carme Méndez, vocal de la Comissió de Migracions i Interculturalitat d’ECAS. Clara Palau, membre de la comissió de Coordinació del Consell Nacional LGBTI, ha mostrat també la seva satisfacció amb l’aprovació: “es parla de sancions i també de mediació, que serà una eina per entendre la diversitat”. Palau ha celebrat també que “la petició conjunta dels diferents consells nacionals representa un punt d’inflexió en la transversalització de la defensa dels drets humans i la col·laboració seguirà amb la voluntat de sumar col·lectius que no estan representats enlloc“.

La Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació estableix una regulació comuna i integral que inclou les definicions fonamentals del dret a la igualtat de tracte i la no discriminació, i les garanties bàsiques que permeten assolir una protecció real i efectiva de la ciutadania, per tal que puguin gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals sense discriminació, amb independència de qualsevol circumstància personal o social. La Llei té com a objectiu fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació per raó de religió o conviccions, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació i identitat sexual i de gènere, expressió de gènere, o per altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’erradicació del racisme, i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’homofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones. Pretén garantir la convivència i la cohesió social mitjançant el reconeixement de la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat.

ECAS i els consells nacionals esperen ara una reglamentació efectiva i ràpida amb dotació pressupostària. “Són claus un òrgan o experts que vetllin per a la neutralitat atès que bona part de les discriminacions es produeixen en les administracions públiques“, ha reivindicat Carme Méndez. Magda Bes, portaveu de la comissió executiva del Consell de la Gent Gran, ha recordat que “la gent gran també està discriminada, per edatisme” i que “lluitem pels que vénen després de nosaltres i per aconseguir-ho hem de ser-hi tots”.

Des de 2015, el projecte de Llei havia entrat al Parlament diverses vegades però encara no havia estat aprovada. El passat 3 de novembre, ECAS i els Consells Nacionals van registrar al Parlament una petició per a que s’aprovés dins d’aquesta legislatura.

Recommended Posts