31.07.2021 | Nota de premsa d’ECAS

  • Les entitats socials exigim que es garanteixi un diàleg efectiu en què es posin al davant les necessitats de les persones en situació de risc per assegurar-los uns ingressos mínims
  • Un 26,3% de la població està en risc de pobresa o exclusió a Catalunya i l’Ingrés Mínim Vital arriba a 16.200 llars, un 11% de les que han demanat la prestació
  • El col·lapse administratiu i la ineficaç coordinació per garantir l’encaix entre l’IMV i la RGC continuen generant desempara i confusió
  • Cal una finestreta única i una gestió àgil per donar resposta a les necessitats bàsiques de les llars i complir amb els drets reconeguts

La primera trobada bilateral entre l’Estat espanyol i el nou Govern de la Generalitat, que tindrà lloc aquest dilluns, 2 d’agost, ha de servir per desencallar els obstacles per a l’harmonització de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), les dues prestacions d’àmbit estatal i autonòmic, respectivament, que haurien de garantir uns ingressos mínims a tota la població. Fins el moment, cap de les dues dona resposta a totes les persones que les necessiten i la ineficaç coordinació entre administracions impedeix la correcta complementarietat i agilitat en la gestió.

En un context d’emergència social com el que mostren les últimes dades de l’Enquesta de Condicions de Vida —26,3% de la població en risc de pobresa o exclusió a Catalunya, més d’un terç dels infants i adolescents en situació de pobresa–, els governs han de deixar de banda les picabaralles partidistes i competencials i posar al centre les necessitats de la població més vulnerable. El nostre ordenament jurídic reconeix el dret a una vida digna i ni tan sols a Catalunya amb gairebé quatre anys de desplegament de la RGC es compleix el que preveu l’article 24.3 de l’Estatut: garantir uns ingressos mínims a totes les persones o famílies en situació de pobresa.

El primer any de l’IMV ha estat marcat pel col·lapse administratiu, les traves burocràtiques agreujades per la bretxa digital i el baixíssim grau de cobertura assolit. De les 850.000 llars en situació de pobresa severa a Espanya a les quals havia d’arribar, l’estan rebent 276.000, menys d’un terç. En nombre de persones, se’n beneficien 680.000, quan segons Oxfam Intermón hi ha més de cinc milions de persones en aquestes condicions de pobresa extrema. L’Estudi sobre la implementació de l’Ingrés Mínim Vital a Catalunya (PDF) elaborat per l’IGOP-UAB per a ECAS i l’Ajuntament de Barcelona posa de manifest les nombroses disfuncions i destaca que la complexitat en l’acreditació dels requisits i la confusió pel que fa a la compatibilitat amb les rendes mínimes autonòmiques són dos dels principals obstacles perquè tothom que hi té dret rebi la prestació.

ECAS ha pogut constatar en els contactes mantinguts amb el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, per una banda, i amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat, per l’altra, les discrepàncies entre els governs espanyol i català en l’enfocament a l’hora d’harmonitzar els ajuts, però reclama responsabilitat i coherència amb les consideracions que tots dos han fet en el sentit que cal prioritzar les polítiques socials i la lluita contra les desigualtats per no deixar ningú enrere. La tramitació de la llei d’IMV al Congrés dels Diputats ha de servir per millorar-ne la cobertura i el desplegament, i el futur reglament ha d’aclarir el paper de tots els actors implicats, així com per avançar cap a una finestreta única per a la gestió i el pagament de la prestació.

Les entitats d’acció social continuarem treballant per la millora de l’IMV i de la RGC amb la vista posada en la Renda Bàsica Universal com a instrument per afrontar el repte de la garantia d’ingressos en clau de justícia i drets socials, tal com exposem al document Per què un ingrés mínim vital quan cal una renda bàsica universal?. Davant la pobresa i la precarietat estructurals de la nostra societat, cal una transformació profunda del model socioeconòmic i de les polítiques públiques per consolidar un veritable Estat de Benestar.

Recommended Posts