Portada Memòria ECAS 201530.05.2016 | Ja està disponible online la Memòria 2015 d’ECAS, amb la qual rendim comptes de les activitats realitzades i fem balanç d’un any en què hem fet èmfasi en la creació d’aliances i l’enfortiment del treball en xarxa. Tal com expressa la presidenta Teresa Crespo, la federació explora “una nova manera de treballar en xarxa, fonamentada en la complementarietat i la col·laboració dels sectors públic i privat no lucratiu, i ens indica un canvi molt important en la capacitat del sector de fer aliances per gestionar grans projectes que puguin millorar el benestar de la ciutadania i multiplicar l’impacte de l’acció social”. La publicació recull l’activitat de la federació al voltant dels tres eixos que la vehiculen: utilitat, representativitat i incidència política.

Consulta les memòries d’anys anteriors

Recommended Posts