Skip to content

 

 

info ASSEMBLEA ABRIL | 20.04.2018

La documentació de referència de l’assemblea està disponible online amb contrasenya: ECAS2018.

Alta participació en l’Assemblea d’ECAS

La primera Assemblea General Ordinària d’aquest 2018, celebrada divendres 13 d’abril, ha destacat per la participació activa de les entitats membre de la federació durant la trobada. Hi han participat una cinquantena d’entitats (dos mitjançant vot delegat), que han ratificat per unanimitat la incorporació a ECAS de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, representada a l’assemblea per Pepa del Pino. La seva tasca se centra en la promoció i la defensa dels drets sexuals i reproductius des d’una perspectiva feminista. Amb aquesta nova incorporació la federació suma 106 entitats! Podeu consultar-les totes en aquest enllaç.

Tancament 2017: informe de gestió i comptes

El gerent d’ECAS, Jordi Gusi, ha fet un repàs a les activitats del darrer any a través de l’Informe de gestió 2017 (també recollides a la Memòria 2017, disponible online i en paper). Destaca la consolidació de les comissions territorials d’ECAS a Tarragona i Girona, la renovació del compromís amb el Programa Làbora i l’ampliació de l’activitat de l’Agència de Comunicació Social pel que fa als serveis que ofereix a altres organitzacions del tercer sector. Teresa Crespo ha exposat la voluntat de donar continuïtat al projecte ‘Lliures de pobresa, exclusió i desigualtats’, que impulsem juntament amb Coop57 i Òmnium Cultural, tot i la constatació que no compta amb una estructura mínima que en garanteixi el desenvolupament. Els comptes 2017 (pendents d’auditoria) mostren com es tanca l’any amb un superàvit de 21.8476,67 euros per un excedent al programa Làbora. L’Informe de gestió i econòmic del 2017 s’aprova per unanimitat.

Aprovació del Pla operatiu per al 2018

La presidenta d’ECAS, Sonia Fuertes, ha iniciat la presentació del Pla operatiu 2018 recordant els 24 espais de participació del tercer sector i l’administració on som presents i fent una crida a tenir-hi un paper actiu. Les persones responsables dels diferents espais de treball interns —comissions d’àmbit i territorials, vocalies i grups de treball— han explicat l’activitat prevista per al 2018. Destaca l’elaboració d’un informe INSOCAT de caràcter qualitatiu sobre com es viu la pobresa, la publicació d’un nou número de la col·lecció ‘Idees i eines per a l’acció social’ centrat en l’acció comunitària, l’impuls d’una campanya de sensibilització per lluitar contra l’estigma penitenciari i la gestació del codi ètic de la federació. També es farà un informe de seguiment de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania. Jordi Collado, tècnic de la comissió territorial de Tarragona, ha animat a la participació a aquelles entitats que estiguin actives al territori. Elisenda Xifre, tresorera d’ECAS, ha presentat el pressupost 2018, de 237.692,80 euros, que ha estat aprovat per unanimitat juntament amb el Pla operatiu.

Reflexionem sobre la governança a ECAS i al conjunt del tercer sector

L’espai de debat de l’assemblea s’ha dedicat a l’articulació de la governança a ECAS i al conjunt del tercer sector, una línia estratègica del mandat de l’actual Junta Directiva. Les entitats de la federació hi han reflexionat en grups a partir de tres preguntes clau: què entenem per governança, quins elements d’ECAS ja són positius en governança i quins elements de millora es podrien incorporar. Properament us farem arribar les conclusions del debat. D’altra banda, Mijail Acosta, responsable de la Vocalia de Governança, ha explicat que durant el 2018 els membres de la Junta Directiva visitaran i entrevistaran totes les entitats de la federació per reflexionar sobre aquesta temàtica. Així mateix, durant l’assemblea s’ha facilitat a les entitats presents un qüestionari que serveix de punt de partida. Us demanem que aquelles entitats que no ho hàgiu fet, ompliu el qüestionari i ens el feu arribar per correu electrònic (ecas@acciosocial.org).

En compliment de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre i la Directiva Europea 2016/680 de 27 d’abril), ECAS us informa que les vostres dades seran incloses, o bé ja ho estan, en un fitxer registrat a nom d’ECAS, amb la finalitat de poder-vos informar de les nostres activitats. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a ecas@acciosocial.org, o bé Via Laietana 54, principal, 08003 de Barcelona.

Agència de Comunicació Social
comunicacio@acciosocial.org | T. 93 268 3442

Copyright © 2018 ECAS, All rights reserved.
Reps aquest correu perquè estàs subscrit/a al butlletí d’ECAS

entitats catalanes d’acció social | Via Laietana, 54 1er | 08003 Barcelona | T. 93 295 5946
ecas@acciosocial.org | www.acciosocial.org

donar-se de baixa    actualitzar dades de la subscripció

En compliment de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre i la Directiva Europea 2016/680 de 27 d’abril), ECAS us informa que les vostres dades seran incloses, o bé ja ho estan, en un fitxer registrat a nom d’ECAS, amb la finalitat de poder-vos informar de les nostres activitats. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a ecas@acciosocial.org, o bé a Via Laietana 54, principal, 08003 de Barcelona.

Copyright © 2018 ECAS, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences