06.10.2020 | La federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social i l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona publiquem Aliances locals per a municipis inclusius, la tercera actualització de la Guia bàsica d’aliances locals que vam publicar per primer cop el 2012. Aquesta nova edició, elaborada per Frederic Cusí i Marc Botella, incorpora les universitats com a actor de les aliances i posa especial èmfasi en els casos pràctics. Analitza i exposa els beneficis de la cooperació entre administracions locals, entitats socials, empreses i universitats, els processos i la metodologia de construcció d’aliances i els factors d’èxit i fracàs, amb l’objectiu de contribuir a teixir lligams més sòlids entre els diferents agents esmentats.

Tal com expliquen a la presentació Lluïsa Moret, presidenta de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, i Xavier Puig, president d’ECAS, la guia té la voluntat de contribuir a “avançar cap un model on tots els actors -públics, privats i no lucratius- del territori se sentin compromesos en la lluita per l’equitat i la justícia social”.

Recommended Posts