07.10.2020 | Nota de premsa de Lafede.cat

  • La proposta de Llei va ser registrada el passat mes de juliol amb el suport de JuntsxCat, ERC, PSC, Comuns i CUP
  • El Parlament ja s’ha posicionat fins a tres cops a favor de la creació d’aquest Centre amb tres resolucions de 2016, 2019 i 2020

El Ple del Parlament de Catalunya d’aquesta setmana incorpora al seu ordre del dia (està previst a les 9h de dijous 8 d’octubre) l’admissió a tràmit de la Llei de Creació del Centre d’Empreses i Drets Humans que es va registrar al Parlament el passat 2 de juliol amb el suport dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, ERC, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i CUP-Crida Constituent. Aquesta proposta està impulsada pel Grup Català d’Empresa i Drets Humans de Lafede.cat -organitzacions per a la Justícia global, i la Taula Catalana per la Pau i els drets Humans a Colòmbia.

Si la proposta entra a tràmit, Catalunya passaria a ser pionera en la defensa dels drets humans en el món i en garantir l’actuació responsable de les empreses transnacionals de matriu catalana, tal i com s’està sol·licitant des de Nacions Unides. Abans de la seva aprovació definitiva cal que es creï una ponència de llei per debatre del text proposat per la societat civil amb els parits polítics.
Aquesta votació arriba després d’un llarg procés d’incidència política on el Parlament de Catalunya ha mostrat reiteradament el seu suport a la creació d’aquest Centre amb tres resolucions: el 2016 , el 2019 i més recentment el 25 de juny d’aquest any (dos d’elles per unanimitat i la tercera per majoria absoluta).

Què és i quin objectiu té el Centre?
El Centre Català d’Empreses i Drets Humans serà un organisme públic i independent que retrà comptes a la societat civil, al Parlament i al Govern de la Generalitat . El seu principal objectiu serà el seguiment i avaluació de l’impacte, sobre els drets humans i el medi ambient de comunitats o regions d’altres països, per part d’empreses amb seu a Catalunya i/o que tenen inversions i activitats a Cataluny a. L’objectiu del Centre Català és, per tant, controlar l’acció exterior de les empreses transnacionals que operen a altres països i que tenen estrets vincles amb el territori català.

Aquesta proposta és pionera al món i segueix les línies de treball de les Nacions Unides on s’està debatent i treballant per a crear un Tractat Vinculant que vagi en la mateixa línia. Es pretén que aquest Centre tingui la capacitat de rebre queixes i denúncies específiques per tal que col·lectius afectats directament per les empreses puguin adreçar-s’hi, i aquest pugui engegar un procés
d’investigació i de diàleg . A més, es proposa que tingui capacitat sancionadora quan les empreses no facilitin tota la informació requerida per l’administració.

El Centre també impulsarà propostes de regulació i disseny de polítiques públiques, per exemple, en els processos de contractació pública. Una de les seves tasques més importants serà la recerca i seguiment dels casos de vulneració dels drets humans, sobretot en països empobrits. Amb aquesta Llei es preveu que no sigui possible que el Govern contracti a empreses que generen impactes negatius a altres països com és el cas de les empreses del Grup ACS (accionista principal Florentino Pérez), que causen impactes negatius en l’àmbit ambiental, social i econòmic a Guatemala, alhora que també tenen complicitats en zones ocupades a Palestina , entre d’altres.
A la web d’ alertadh.org es trobar diferents casos d’empreses transnacionals amb vinculació catalana que vulneren els drets humans allà on treballen.

Recommended Posts