07.03.2012 | Queda vacant la plaça de coordinació de la Comissió d’Inserció Sociolaboral d’ECAS, fins ara a càrrec de Natàlia Pomar, que ha decidit centrar-se en altres projectes professionals relacionats amb els recursos humans i el coaching. La federació obre un procés de selecció per cobrir aquest lloc de treball, que inclou la coordinació de la comissió, la seva representativitat institucional i la realització de plans estratègics i operatius, entre d’altres. Es requereix que la persona que s’incorpori tingui formació universitària en ciències polítiques, ADE, psicologia, sociologia, relacions laboral, educació social o treball social; i experiència en la coordinació d’equips de treball i l’àmbit de la inserció sociolaboral a Catalunya. La relació laboral és de 12 hores setmanals. Les persones interessades han de fer arribar el seu currículum vitae al gerent de la federació, Jordi Gusi (jgusi@acciosocial.org), amb còpia a ecas@acciosocial.org, abans del proper 16 de març.

Oferta laboral (pdf)

Recommended Posts