07.03.2012 | La Fundació FOESSA i Cáritas Española confirmen que l’augment i cronificació de la pobresa a l’Estat espanyol els darrers anys està duent a una polarització de la societat entre aquelles persones amb recursos i aquelles que es troben excloses socialment. La publicació Exclusión y desarrollo social en España. Análisis y perspectives 2012, presentada recentment, recull  una sèrie d’indicadors socials que il·lustren un augment de la precarietat, pèrdua del nivell de benestar i de drets socials bàsics i augment de les dificultats d’accés a l’habitatge.

Recommended Posts