16.03.2017 | ECAS obre el procés de selecció per cobrir la plaça de Responsable de l’àrea d’Administració i Projectes (veure oferta laboral completa).

Les funcions que haurà de dur a terme són:

Àrea de Projectes

 • Participació en el disseny, implementació i justificació tècnica de projectes. Participació en el procés integral de la vida dels projectes.
 • Coordinació logística de les activitats de la federació.
 • Gestió de viatges de ponents nacionals i internacionals.

 Àrea d’Administració general

 • Garantir el funcionament administratiu de la federació.
 • Gestió de l’agenda de presidència, gerència i grups de treball.
 • Gestió de correus electrònics i correspondència.
 • Servei atenció a l’associat, resolució d’incidències.
 • Suport al seguiment d’acords reunions de Comissió Permanent, Junta Directiva i Assemblea General.
 • Seguiment de reunions de treball amb les entitats.
 • Seguiment de reunions institucionals.
 • Redacció d’actes i altres documents institucionals.
 • Suport a l’elaboració de plans operatius.
 • Gestió de reserva de sales de reunions.
 • Recollida i processament de dades diverses.
 • Gestió i actualització de la intranet.
 • Gestió i actualització de la Base de Dades.
 • Suport a la captació de nous associats.
 • Suport a l’elaboració de memòries d’activitats.

Àrea Econòmica

 • Seguiment de la gestió econòmica.
 • Suport a l’elaboració de tancament financer i pressupost anual.
 • Suport a l’elaboració de documentació econòmica.
 • Facturació.
 • Pagaments i cobraments.
 • Seguiment dels pressupostos amb proveïdors.
 • Gestió amb bancs.
 • Suport a l’elaboració de la documentació justificativa de les subvencions

 

Les condicions laborals inclouen conciliació horària, jornada completa (38,5 hores setmanals) amb període de prova d’un mes i salari a convenir segons vàlua i d’acord amb escala salarial de l’entitat, subjecte al Conveni Col·lectiu d’Acció Social amb Infants, Joves, Famílies i d’Altres en situació de risc.

Persones interessades enviar CV i carta de motivació a jgusi@acciosocial.org abans del 26 de març.

Recommended Posts