Captura de l'article d'opinió de Toni Codina08.02.2016 | Article d’opinió de Toni Codina, director general de la Taula d’Entitats del Tercer Sector publicat a Social.cat.

El Pla de Xoc que s’ha compromès a impulsar el nou Govern català és una bona notícia. Però compta amb recursos insuficients, i no concreta quantes persones se’n beneficiaran. Un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social és un complement necessari.

Ja tenim nou Govern de la Generalitat. És una bona notícia perquè permet planificar i establir polítiques amb interlocutors clars i definits. Un dels primers compromisos que el Govern ha assumit és el Pla de Xoc contra la pobresa i l’exclusió. El Pla de Xoc dóna continuïtat a les lleis aprovades a finals de la passada legislatura i es compromet al seu desplegament, com per exemple en el cas de la Llei 24/2015. Malauradament, les partides pressupostàries de les que el Govern dota el Pla són insuficients perquè Catalunya viu una situació molt difícil des del punt de vista social. L’atur, l’exclusió i l’abandonament prematur de l’escola es configuren com a tres dels principals problemes generadors de desigualtat que patim, si ens comparem amb els països de l’entorn europeu.

Per a la Taula del Tercer Sector, el Pla de Xoc no és l’objectiu del que perseguim. És l’instrument. Per a nosaltres allò que és important són polítiques socials que ens apropin a una societat equitativa, cohesionada i inclusiva. Per això trobem a faltar en aquest Pla de Xoc l’impacte social que tindrà, és a dir, sobre quantes persones repercutiran positivament aquestes mesures. Cal quantificar el nombre d’usuaris que seran beneficiats per les polítiques socials del present Govern i com veuran millorada la seva qualitat de vida i el seu benestar social. Per a poder fer efectius aquests objectius valorem com a imprescindible la signatura d’un nou Pla de Suport al Tercer Sector Social que depengui del Departament de Presidència.

 

Recommended Posts