13.08.2012 | BTV ha emès avui un reportatge sobre la situació actual del programa de Renda Mínima d’Inserció (RMI) que posa de manifest l’increment de persones en risc d’exclusió a causa de l’enduriment de les condicions per accedir a l’ajut.

A més d’excloure persones que necessiten els diners per subsistir –més de 4.500 han perdut la prestació des que es va aprovar la nova llei de la RMI, ara fa un any–, el retard de l’Administració en la resolució de les sol·licituds genera situacions angoixants i injustes. Tal com explica Miguel Arenas, advocat del Col·lectiu Ronda, el silenci administratiu obliga els peticionaris (persones sense recursos per definició) a presentar un recurs judicial per saber si se’ls ha concedit la prestació. El reportatge inclou el testimoni d’una beneficiària que, malgrat haver rebut la confirmació que té l’ajut concedit des del desembre de l’any passat, a dia d’avui encara no ha rebut res i ha d’anar a demanar aliments a una parròquia.

Teresa Crespo, presidenta d’ECAS, lamenta el creixent volum de persones que es troben “en la més completa indefensió” i la cada vegada més difícil situació de què les entitats socials que miren de donar-hi resposta. Davant el col·lapse que això provoca, el sector reclama més agilitat per part de l’Administració i una alternativa per a les persones que es queden fora del programa de RMI.

Podeu veure el reportatge aquí (min. 08:48 – 10:58).

 

Recommended Posts