labora_ilustracio-240x30018.02.2016 | El programa d’inserció Làbora tindrà continuïtat durant el 2016 i les entitats impulsores ja han fet públics els resultats de la licitació per a l’adjudicació de les noves places de tècnics d’ocupabilitat i formació. La gestió d’aquests serveis als barris de Barcelona durant el 2016 per part d’entitats d’ECAS estarà en mans d’Insercoop (Sarrià- Sant Gervasi), Femarec (Horta – Guinardó), Fundació Àmbit Prevenció (Sants – Montjuïc) i Fundació Mercè Fontanilles (Nou Barris i Sant Andreu). La Fundació Salut i Comunitat treballarà en la prospecció d’empreses a tota la ciutat. Per part de la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (Feicat), s’encarregaran de la gestió Salta (Horta – Guinardó), Trinijove (San Andreu), Formació i Treball (Nou Barris i prospecció) i Andròmines (prospecció).

 

 

Làbora és un programa de foment de l’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball basat en el treball en xarxa de les entitats del tercer sector amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona. El programa posa a l’abast de les persones en risc d’exclusió social un mercat laboral reservat. Les entitats treballen així per fer l’encaix entre els usuaris derivats pels serveis socials i les ofertes facilitades per les empreses, a més als usuaris el suport, la formació i l’acompanyament necessaris per adaptar-se al lloc de treball.

 

Recommended Posts