En els darrers anys s’han donat un conjunt de processos que afecten sensiblement el desenvolupament de les tasques que duen a terme les entitats socials que col·laboren amb el Departament de Justícia en l’àmbit penitenciari. Com a membre de ple dret de la Taula de Participació Social (TPS) –creada pel Departament per establir i consolidar els vincles entre la comunitat i les persones sotmeses a execució penal—, la Comissió vehicula les demandes que hi plantegen les entitats d’ECAS per contribuir a la millora del sistema penitenciari català.

La Comissió ofereix als professionals de les entitats de la federació un espai de debat participatiu on poden aflorar lliurement inquietuds, opinions i propostes. La representativitat d’ECAS i la interlocució amb l’Administració, a través de la TPS, ens permeten realitzar aportacions i coordinar les nostres actuacions amb les de la resta d’agents de l’àmbit penal i penitenciari.

Membres de la Comissió