La diversitat actual en els models de família ens planteja organitzacions, valors i necessitats diferents als quals la societat ha de respondre. En el marc de les polítiques socials a favor de la família, cal desenvolupar nous serveis que permetin resoldre les peticions emergents i contemplar mesures de suport econòmic que garanteixin el compliment dels drets de les persones en qualsevol circumstància.

La Comissió de Famílies d’ECAS és un espai de treball i intercanvi en què les entitats membres de la federació que atenen situacions de risc d’exclusió vinculades a qüestions familiars posen en comú les seves preocupacions i vehiculen iniciatives per millorar les actuacions que duen a terme. La Comissió pretén també facilitar noves sinèrgies entre els participants i promoure el suport entre els professionals davant els reptes que els planteja la seva tasca diària.

Els principals eixos de treball i objectius amb els que treballa són:

  • Empobriment de les famílies: protecció a les famílies: a nivell d’entitats i administració: Ser influents a nivell polític promovent polítiques preventives i de protecció a la família com a eix nuclear de tota persona.
  • Incidència pública: Incidir en la societat sobre la realitat de les famílies més vulnerables i les deficiències existents en matèria de protecció a la família

 

Membres de la Comissió