Treballem per compartir la informació existent amb els usuaris, intercanviar experiències i potenciar noves iniciatives a favor de l’ocupació, així com per establir un diàleg fluid amb les administracions.

L’accés al treball és una de les principals maneres de facilitar el compliment dels drets de l’individu, la inclusió i la participació social. Com a eina primordial per a la integració social i econòmica de totes les persones de la nostra comunitat, el treball vertebra la cohesió social. A Catalunya, un gran nombre d’entitats i organitzacions destinen els seus esforços a la inserció sociolaboral de diferents col·lectius en risc d’exclusió, oferint accions i mesures de formació ocupacional, orientació, suport, recerca de feina i millora de l’ocupabilitat. La diversitat i l’abast territorial d’aquest teixit de centres i serveis ha permès que les polítiques d’ocupació catalanes arribin a un col·lectiu de persones cada vegada més ampli.

Objectius de la Comissió

 • Oferir un servei públic a la ciutadania fonamentat en:
  • La política de la vida quotidiana que no entén la dicotomia entre públic i privat i que persegueix la universalització i la qualitat dels serveis que es desenvolupen en l’àmbit de l’atenció a les persones.
  • La col·laboració amb les polítiques socials públiques.
  • L’acolliment a les persones i l’oferiment dels nostres projectes sociolaborals a la comunitat.
  • La complementarietat, la suma d’esforços i de voluntats que supera la visió subsidiària i, de vegades, precària i fràgil de les relacions entre l’administració i la societat civil.
  • El treball en xarxa, que ens caracteritza com a organitzacions d’iniciativa social i que ens vincula a una àmplia teranyina formada pels diferent agents socials, la xarxa empresarial i les diferents polítiques de promoció econòmica del territori.
  • La generació de canvis en l’entorn, la comunitat i les polítiques públiques, per tal que donin resposta a les necessitats d’inclusió i cohesió social.
 • Implicar-nos i oferir-nos per dissenyar polítiques de prevenció i d’acompanyament a les persones:
  • Que treballen amb aquells col·lectius socialment més fràgils i vulnerables, i que no sempre troben resposta en els circuits i les xarxes ordinàries de les polítiques d’ocupació públiques.
  • Que aborden les situacions individuals des d’una perspectiva integral, desenvolupant processos d’acompanyament personalitzats que, en molts casos, van més enllà de les accions dissenyades.
 • Impulsar projectes innovadors des d’iniciatives amb una clara vocació comunitària:
  • Aplicant metodologies flexibles, amb capacitat per atendre els col·lectius més vulnerables des d’espais i escenaris normalitzats, adaptats a les necessitats de les persones.
  • Buscant la millora de la col·lectivitat i de les condicions i oportunitats que el territori ens ofereix.
  • Amb una clara voluntat transformadora i compromesa amb la millora de l’entorn i la societat.
  • Implicar-nos envers la sensibilització comunitària i del món empresarial en temes d’inclusió sociolaboral.
  • Aportant la nostra experiència i el nostre bagatge per la millora continua de les polítiques socials.
  • Adoptant un posicionament compromès en les qüestions socials que afecten al col·lectiu i al sector.

Membres de la Comissió (veure llistat)

Guia metodològica d’inserció laboral per a joves (PDF)