La Comissió VIH/SIDA i exclusió social té origen en la ‘Comissió de responsables dels serveis residencials per persones amb VIH/SIDA en situació d’exclusió social’, plataforma creada el 2003 i formada per onze entitats. Les organitzacions que no eren inicialment membres d’ECAS han vist en la seva integració a la plataforma una manera de donar continuïtat a la seva tasca i visibilitat en el sector al qual atenen, així com una dimensió més àmplia i transversal als seus programes i intervencions.

Objectius de la Comissió:

  • Donar continuïtat a la feina feta des del 2003 com a xarxa de recursos residencials per a persones que viuen amb el VIH/SIDA i pateixen exclusió social en termes de treball tècnic conjunt, interlocució amb les Administracions, dinamització de la xarxa i espai de referència en el sector.
  • Visibilització del col·lectiu de persones ateses i de la feina que es du a terme.
  • Coordinació amb la resta dels sectors d’acció social i promoció de la transversalitat de les intervencions i de les sinergies que puguin afavorir els usuaris.

Membres de la Comissió