Els proper dia 4 de juny celebrarem la IV Jornada d’Acció Social, que dedicarem al dret a l’habitatge. De la mà del Campus de Cohesió i Compromís Social de la Universitat de Girona i la Facultat d’Educació i Psicologia, ECAS organitza aquesta jornada en què farem una aproximació a les polítiques publiques entorn l’habitatge i farem una comparativa d’aquestes amb Viena, referent en l’àmbit d‘habitatge públic. A més, coneixerem experiències d’interès dutes a terme per entitats del tercer sector social. | CRÒNICA DE LA JORNADA

PROGRAMA

9:00h Benvinguda a càrrec de:

  • Montserrat Vila, degana de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona
  • Xavier Puig, president d’ECAS

9:10h Polítiques públiques: aproximació a l’escenari local i comparativa amb la ciutat de Viena

  • Albert Sales, investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Polítiques públiques locals i accés a l’habitatge
  • Andreas Trisko, cap del departament de Desenvolupament i Planificació urbanística de Viena, La política de l’habitatge de Viena

10.10h Preguntes i debat

10.25h Pausa

10:40h Taula d’EXPERIÈNCIES DEL TERCER SECTOR

  • Alícia García, Fundació Ser.Gi, Gestió de l’accés i el manteniment de l’habitatge a l’àmbit municipal
  • Judith Cobacho, coordinadora tècnica de VINCLE – Associació per la Recerca i l’Acció Social, SIPHO. Gestió de l’emergència de l’habitatge a la ciutat de Barcelona

11:20h Preguntes i debat. Modera Lluís Puigdemont, membre d’ECAS Girona

11:35h Tancament i comiat a càrrec de:

  • Francesc X. Rodríguez, coordinador de la Comissió Territorial d’ECAS Girona
  • Carme Montserrat, vicedegana de Pràcticum i Mobilitat de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona

11:45h Finalització de la jornada