• El pressupost 2012 del Govern hauria d’incrementar les partides destinades als col·lectius més vulnerables

  • Cal definir els indicadors, les eines de seguiment i la participació de les entitats en el desenvolupament de les mesures

13.12.2011 | Les entitats i els professionals que han participat en el Grup de Treball contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya veuen recollides les seves aportacions i consideren les conclusions fetes públiques ahir un document de consens que marca un bon punt de partida per combatre la pobresa i l’exclusió social. Cal, però, concretar el grau de prioritat de cadascuna de les mesures –especialment aquelles de caràcter urgent a aplicar el proper 2012—, definir els indicadors i la comissió de seguiment responsable d’avaluar-ne el compliment i esperar a l’elaboració dels Pressupostos 2012 del Govern per conèixer quins recursos s’hi destinen. El tercer sector social espera que s’augmenti la partida destinada als col·lectius més vulnerables per tal d’aplicar les mesures acordades.

La presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, es mostra satisfeta pel treball de consens que hi ha darrere l’aprovació del text –a partir de les aportacions de les entitats participants i amb un diàleg d’esmenes i modificacions entre les diferents parts—; destaca les especificitats territorials que s’hi contemplen i l’exigència de coordinació i corresponsabilitat entre els diferents departaments de la Generalitat (Benestar Social i Família, Ensenyament, Empresa i Ocupació i Territori i Sostenibilitat) perquè la transversalitat d’aquest pla de xoc contra la pobresa sigui efectiva.

Després que les entitats socials hagin reiterat la urgència d’adequar el programa de Renda Mínima d’Inserció a les necessitats i realitat actuals i garantir uns ingressos mínims a totes les persones en situació de vulnerabilitat, Crespo considera que “tenim un projecte molt bo però cal esperar a conèixer quines prioritats fixa el Govern”.

Una comissió de seguiment formada per representants dels departaments implicats i de les entitats social serà l’encarregada de vetllar per l’aplicació del document, que servirà de base per a la redacció del Pacte Nacional contra la Pobresa.

Nota de premsa en pdf

Recommended Posts