02.02.2017 | Ja està disponible online el document de relatoria de la jornada ‘Acció comunitària als barris: agents implicats i rol del tercer sector social’, organitzada per ECAS i La Confederació el passat 13 de gener. Al text s’hi recullen les aportacions i reflexions fetes durant la sessió, i per donar continuïtat al debat i el treball en aquest àmbit la Junta Directiva d’ECAS ha creat un Grup de Treball específic. De moment en formen part dues de les entitats de la federació més significades en el terreny de l’acció comunitària, la Fundació Els Tres Turons i el Casal dels Infants.

Recommended Posts