Skip to content

Diagnosi 2019 del sensellarsime a Barcelona

28.11.2019 | Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XASPLL) La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XASPLL, que agrupa 36 entitats de l’àmbit més l’Ajuntament de Barcelona) ha publicat el seu informe biannual sobre l’estat del sensellarisme a Barcelona. Amb el títol Diagnosi 2019. El sensellarisme a Barcelona. Evolució i joves en situació
Llegir-ne més