20191128_Diagnosi-sensellarsime28.11.2019 | Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XASPLL)

La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XASPLL, que agrupa 36 entitats de l’àmbit més l’Ajuntament de Barcelona) ha publicat el seu informe biannual sobre l’estat del sensellarisme a Barcelona. Amb el títol Diagnosi 2019. El sensellarisme a Barcelona. Evolució i joves en situació de sensellarisme, el document destaca que el 17,9% de les persones que viuen al carrer tenen entre 18 i 30 anys i dibuixa una evolució en què, en els darrers onze anys, aquesta realitat ha augmentat en un 83%.

Recommended Posts