20171007_Un-clam-a-favor-dels-drets-humans07.10.2017 | Article de Teresa Crespo, presidenta d’ECAS, a El Periódico de Catalunya

Com a entitats socials és la nostra obligació rebutjar i alçar la veu davant les vulneracions de drets fonamentals

El sector social treballa per la defensa de la dignitat de les persones, per una societat en què cada ciutadà sigui subjecte de drets i deures davant la llei i davant la comunitat. Per aconseguir-ho defensem els drets socials, econòmics i polítics, que són inalienables i inherents a l’individu; si no es compleixen, estan sent vulnerats. Aquests drets es recullen en les constitucions i en tractats com la Declaració Universal dels Drets Humans. Reiteradament hem recordat als governs els compromisos adquirits amb l’objectiu de construir una societat més justa i més equitativa, que els obliga a lluitar pel dret a la vida, a una vivenda digna, a una feina adequada, a uns ingressos mínims o a l’educació, entre altres.

Els fets ocorreguts aquests últims dies han superat el context que teníem fins avui i ens trobem en un nou escenari en què s’han violat de forma brutal drets i llibertats fonamentals. De forma massiva hem dit no a les accions de violència sobre persones que desitjaven exercir el seu dret al vot; no a la privació del dret a expressar democràticament la nostra opinió; no a la limitació de les nostres llibertats; i no a les accions vexatòries i sexistes.

Com a entitats que treballem al costat de les persones per potenciar la seva autonomia i les seves capacitats amb la finalitat que contribueixin a la construcció d’una societat igualitària, lliure, democràtica i compromesa, rebutgem qualsevol actuació que destrueixi aquests llargs processos. No podem acceptar accions tan injustificades, inadequades i desproporcionades.

En els últims anys, hem protestat pel debilitament dels drets socials i econòmics i hem vist com es vulneraven els drets d’asil i de lliure circulació, però crèiem que la repressió de les llibertats per la força bruta ja no era possible en democràcies com la nostra. Com a representant de més d’un centenar d’organitzacions no és la meva funció posicionar-me políticament, però com a entitats socials sí que és la nostra obligació rebutjar i alçar la veu davant la vulneració de drets fonamentals.

Recommended Posts