Captura de l'article sobre l'ocupació al tercer sector13.05.2016 | ‘Una aposta valenta, decidida i compromesa’, article de Laia Grabulosa, directora tècnica de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social a Catalunya, a Social.cat.

El passat dia 28 d’abril de 2016 des de La Confederació vam presentar els resultats de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya, la segona edició d’una recerca periòdica que té per objectiu conèixer l’estat i l’evolució de l’ocupació que generen les organitzacions no lucratives que treballen en el sector de serveis socials i d’atenció a les persones.

En aquesta ocasió no vull entretenir-me amb les dades, que estan a disposició de tothom i que tenen valor per elles mateixes en tant que ens mostren la fotografia de l’estat de l’ocupació del sector; voldria aprofitar l’oportunitat per compartir algunes reflexions sobre la importància d’un estudi d’aquestes característiques.

Fa anys que el Tercer Sector Social és objecte de recerca, tant aquí a casa nostra – amb el Llibre Blanc del Tercer Sector Cívico-Social, l’any 2003, o els Anuaris biennals del Tercer Sector Social de Catalunya, els anys 2009, 2011 i 2013, per exemple – com a nivell internacional, a través de xarxes altament reconegudes com la International Society for Third-Sector Research. Però lluny d’un coneixement generalista, l’Anuari de l’Ocupació el què ens aporta és una mirada focalitzada en el sector com a generador d’ocupació, un aspecte no sempre conegut – ni reconegut – que és el reflex de l’evolució d’un passat exclusivament voluntarista a un present clarament professionalitzat.

Aquesta no ha estat una tasca senzilla i per això volem reconèixer l’esforç que han fet totes i cadascuna de les entitats que van donar resposta al qüestionari que els vam plantejar. Les organitzacions del Tercer Sector rendeixen comptes any rere any del nombre d’usuaris atesos, de les activitats desenvolupades o de la procedència dels recursos econòmics que els permeten tirar endavant les actuacions, però sovint no es tenen sistematitzats indicadors específics de l’àmbit de l’ocupació i que són precisament sobre els quals hem volgut indagar: tipologia de contractació, perfil de la persona contractada o escales salarials, entre molts d’altres.

Especialment rellevant també és el caràcter periòdic de la recerca. Aquesta segona edició suposa la consolidació de la iniciativa i el primer pas cap a la consecució d’una sèrie de dades que ens permetrà veure l’evolució del sector, detectar tendències, identificar punts crítics d’inflexió, comparar-nos amb el comportament d’altres sectors econòmics i, molt important, prendre decisions col·lectives com a sector.

Per tant, l’Anuari de l’Ocupació no és un fi en ell mateix, sinó que és un instrument per generar coneixement i discurs compartit sobre l’estat i l’evolució de l’ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya; un instrument per reforçar el reconeixement del Tercer Sector Social com a agent social i econòmic amb capacitat de generar ocupació; un instrument d’anàlisi i treball per tots els actors vinculats al sector; un instrument d’incidència política per reclamar una major inversió en el sistema de serveis socials com a eix fonamental de l’Estat del Benestar, avançant cap a models de concertació que permetin una major estabilitat dels serveis i de retruc, una millor qualitat de l’ocupació; i finalment, un instrument intern de millora contínua del propi sector, convençuts que la qualitat de l’ocupació repercuteix directament en la qualitat dels serveis socials i d’atenció a les persones.

Com a associació empresarial representant del Tercer Sector Social de Catalunya, des de La Confederació apostem – de forma valenta, decidida i compromesa – a donar continuïtat a l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya i a consolidar una línia de treball estable al voltant de l’ocupació de genera el nostre sector. Aposta valenta, perquè no totes les dades ens afavoreixen i posen de manifest aspectes que com a sector haurem de millorar; decidida, perquè creiem que és un exercici de responsabilitat i transparència cap al conjunt de la societat; i compromesa, perquè estem convençuts que només a partir del coneixement podrem avançar cap a l’excel·lència dels serveis socials i d’atenció a les persones.

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya és una iniciativa impulsada per La Confederació, amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) i la col.laboració de l’Observatori del Tercer Sector.

Recommended Posts