03.08.2015 | Article publicat per la Plataforma per una Fiscalitat justa, ambiental i solidària

El passat 27 de Juliol es va presentar el nou model d’administració tributària per Catalunya. La Plataforma va anar a la presentació. A falta d’analitzar amb més profunditat algunes de les propostes, presentem aquí una primera valoració del que es va exposar.

Celebrem que es plantegi la necessitat de repensar el funcionament de l’administració tributària. Cal modernitzar el seu funcionament i implementar algunes de les innovacions que s’estan demostrant efectives en altres països. Tot i així hi ha aspectes que ens desagraden i alguns que volem denunciar explícitament, com l’excessiu rol atorgat a consultores implicades en grans xarxes d’elusió fiscal en el disseny de la futura administració tributària catalana.

Veiem amb bons ulls algunes de les propostes, que en certa mesura estan en línia amb algunes de les reivindicacions de la Plataforma. Per exemple, la publicació de l’escletxa fiscal (la diferència entre allò recaptat i allò que s’hauria de recaptar sense evasió i elusió fiscal) i l’ús d’aquesta mesura per valorar l’eficiència del sistema fiscal. També la necessitat d’actualitzar i modernitzar el cadastre, que com denunciàvem a la guia de fiscalitat municipal generava injustícia entre municipis i entre ciutadans del mateix municipi.

També hi ha altres mesures que ens semblen interessants com per exemple el canvi de paradigma que ens porta de tenir una administració basada en el control a una basada en la cooperació, l’accés fàcil a les pròpies dades fiscals, la facilitació dels tràmits i la comunicació entre agència tributària i ciutadà, etc. Altres mesures ens semblen també interessants però creiem que cal més anàlisi i debat com l’establiment de segells d’empreses fiscalment responsables o el mecenatge fiscal, amb el qual els ciutadans podríem decidir a què es destinen part dels nostres impostos.

Ara bé, hi ha altres aspectes que hem de denunciar. Primerament, lamentem la falta de pluralitat dels equips encarregats de fer les propostes. Trobem a faltar agents socials i organitzacions ciutadanes que podrien haver fet aportacions significatives. També un major nombre d’equips independents, ja siguin acadèmics o nominats ad hoc i amb composicions més transversals. Trobem un excessiu rol atorgat a agents amb potencial conflictes d’interessos, ja que els seus ingressos es basen en assessorar a altres sobre com pagar menys impostos, i a sectors amb una posició ideològica molt marcada, ja siguin grans empreses o institucions acadèmiques privades amb una posició gens neutral ni transversal.

Volem denunciar especialment que la Generalitat hagi encarregat aspectes clau de la futura administració fiscal a empreses implicades en greus escàndols d’evasió i elusió fiscal, com son PwC, KPMG o Deloitte. Les grans consultores que es guanyen la vida assessorant a clients a eludir el pagament d’impostos no haurien d’estar dissenyant l’estructura dels organismes que han de vetllar pel compliment de les normes que ells violenten. Ho trobem simplement escandalós.

… / llegir complet al web de la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària

Recommended Posts