Els membres del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, amb el President Mas i el Conseller Cleries, el passat 26 de maig.

El Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars de la Generalitat, presidit per Teresa Crespo –també presidenta d’ECAS—, va establir en la seva primera reunió, celebrada el passat 26 de maig, cinc línies de treball a curt termini. En primer lloc, el grup d’experts analitzarà amb especial cura les partides del pressupost 2011 vinculades a l’Estat del benestar. Aquest any es farà una valoració i, si s’escau, es presentaran propostes, però de cara al futur el Consell espera poder treballar amb el Govern els criteris de distribució dels recursos.

En segon lloc, el Consell procurarà impulsar la transversalitat interdepartamental –començant per la coordinació sociosanitària— per tal de donar una resposta global i adequada als ciutadans. A més, els 20 membres prestaran una especial atenció a l’harmonització de les lleis socials i al desenvolupament dels reglaments que se n’han de derivar.

Quant a temes prioritaris de les polítiques socials, el Consell posarà el focus en la immigració, la promoció de l’autonomia personal, i la família i la infància. Com a declaració de principis, el Consell va manifestar en la seva primera reunió amb el President Mas i el Conseller Cleries la seva voluntat de vetllar pel manteniment de la dignitat de la persona, així com de definir el significat d’aquest dret en el context de Catalunya i de proposar els criteris pràctics per garantir-la.


Recommended Posts