20180126_Lab-cocreacio-empreses26.01.2018 | Organitza l’Associació Social Business City Barcelona

La 2ª edició del programa del Laboratori Co-creació d’Empreses Socials, fa una crida oberta convidant a nous projectes a incorporar-se al programa, amb la finalitat d’assessorar i impulsar la seva creació. S’ofereix prototipatge, test, llançament, sessions de cocreació i assessorament individual.

El programa d’acompanyament especialitzat i intensiu (6 mesos) per ajudar en el disseny d’un negoci d’empresa social, es va iniciar el passat mes d’octubre. Uns 10 projectes han passat per la fase d’ideació i concreció d’un model de negoci transformador i han arribat a la fase de prototipatge.

Aquesta una iniciativa pretén impulsar i donar suport a idear, crear i testar noves iniciatives d’empresa socialuna eina amb gran potencial per a transformar els reptes socials del territori.

Per a més informació, adreceu-vos a sbcbarcelona@sbcbarcelona.org

Inscripcions

Vídeo explicatiu ‘Laboratori Co-creació Empreses Socials Barcelona’

Recommended Posts