11.05.2017 | Nota de premsa de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa 3.000 entitats socials, ha celebrat aquest dimecres la jornada ‘Bones pràctiques de cooperació entre entitats socials i empreses del sector turístic’ a l’auditori de Barcelona Activa. A la jornada hi han assistit prop de 200 persones procedents d’entitats socials i d’empreses del sector turístic, i ha estat inaugurada per Agustí Colom, Regidor d’Empresa i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, i Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

Per al president de la Taula del Tercer Sector, Oriol Illa “les entitats socials haurien de ser un actor clau en la planificació del turisme a la ciutat i que aquest tingui un retorn cap a la societat, també cap als col·lectius més vulnerables”. Les entitats socials aposten per un turisme més inclusiu i que permeti, alhora, ocupar a persones en risc d’exclusió social i garantir sous dignes per als seus treballadors.
Per Illa “l’èxit del turisme a Barcelona no ha estat compartit de manera equitativa, ni ha contribuït de forma evident a la cohesió social de la nostra ciutat. El turisme ha distribuït desigualment uns beneficis que, en gran mesura, s’han concentrat en els principals agents econòmics que operen en el sector, però els costos – gentrificació de determinades zones, precarització del mercat de treball, disminució del comerç de proximitat, problemes de convivència o augment de l’economia submergida – han afectat al conjunt de la ciutat”, conclou. Per Oriol Illa, “el turisme a la ciutat de Barcelona genera externalitats que debiliten l’aplicació de determinats drets socials. Com per exemple l’habitatge o l’ocupació. El turisme pot anat en detriment de la inserció social i laboral de determinats col·lectius sinó hi ha marcs legals que vetllin per aquests col·lectius”.
La Taula del Tercer Sector ha presentat avui un informe (veure document adjunt) en el qual s’hi recullen bones pràctiques de cooperació entre empreses del sector turístic de Barcelona i entitats socials de la ciutat, en 15 àmbits diferents. Per a cadascun dels àmbits s’hi presenta i descriu un exemple concret que està en funcionament, i que podria estendre’s i ser replicat per altres empreses disposades a incrementar el seu compromís social amb la ciutat. Els 15 àmbits de cooperació en els quals existeixen avui experiències positives són aquests:
1. Restauració   
2. Lleure   
3. Càtering   
4. Allotjament+Serveis integrals  
5. Captació de fons  
6. Inserció laboral de dones en risc d’exclusió social  
7. Inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social   
8. Inserció laboral de persones amb discapacitat   
9. Venda de productes   
10. Turisme inclusiu   
11. Reutilització de recursos   
12. Excedents alimentaris  
13. Voluntariat corporatiu  
14. Congressos   
15. Gestió de residus 
La Taula del Tercer Sector ha convidat avui a les empreses del sector turístic a incrementar el seu compromís social per mitjà de l’extensió i replicació d’aquestes bones pràctiques, que tenen un impacte positiu en la reducció de les desigualtats i la inclusió i la cohesió socials. Aquest compromís social també ha de passar per garantir sous i condicions laborals dignes a les treballadores i els treballadors ocupats en aquest sector.
La Taula del Tercer Sector també considera que no s’han acabat d’aprofitar les eines que ja disposen les Administracions per garantir un major retorn social de l’impacte del turisme (ingressos provinents de la taxa turística, plans d’ocupació, contractació pública de qualitat, etc.); per garantir una oferta turística accessible i inclusiva per a tot tipus de persones i col.lectius; i per desenvolupar la responsabilitat social que li pertoca al sector turístic atenent al volum de riquesa que genera. Com a exemple, 

la Taula del Tercer Sector ha recordat que la taxa turística pot utilitzar-se per impulsar un turisme socialment més responsable i més inclusiu

A més, la Taula del Tercer Sector també ha proposat introduir la perspectiva social de les entitats del Tercer Sector en la planificació del sector turístic, reculls de dades, informes i en l’avaluació que se’n pugui derivar; i corregir les externalitats del turisme que també dificulten l’activitat de les entitats socials, en especial l’encariment dels locals i habitatges i la degradació d’espais urbans.
En la jornada també s’hi han presentat els resultats d’una enquesta realitzada per la Taula del Tercer Sector a les més de 1.000 entitats socials de la ciutat de Barcelona, en els quals destaca que les entitats socials de Barcelona aprofiten poc les oportunitats de cooperació amb el sector turístic, perquè 6 de cada 10 entitats socials asseguren no tenir-hi cap relació, i només en un 8% d’entitats aquesta relació els genera una activitat econòmica.
El 83% d’aquestes entitats socials que tenen alguna relació amb el turisme n’identifiquen impactes positius. Essent el que més destaca (42%) la millora de la situació de les persones usuàries (majors oportunitats d’inserció laboral, millor accés a serveis, etc.)
L’enriquiment cultural que aporta el turisme també és valorat com un impacte positiu per 1 de cada 3 entitats socials, mentre que 1 de cada 5 aprecien l’impacte positiu que genera l’increment de les col·laboracions o les aportacions provinents d’aquestes empreses.

Recommended Posts