22.07.2016 | La Fundació Hàbitat3 ha aconseguit allotjar a 700 persones en risc d’exclusió, agrupades en 231 famílies, en habitatges de lloguer social en un any i mig.

S’ha aconseguit captar 275 habitatges propietaris particulars o mitjançant convenis amb la Generalitat de Catalunya. Els preus de l’habitatge són acordats pels serveis socials o per entitats en funció dels ingressos de les famílies, i oscil·len entre 50 i 300 euros al mes, essent la mitjana de 154 euros mensuals. Totes les llars ateses es troben per sota del llindar de pobresa severa de Catalunya.

El 60% de les famílies allotjades són nuclears, i el 43%, monoparentals de les quals, el 84% són de mares, cosa que contrasta amb la mitjana de Catalunya que és d’un 10,5% de llars monoparentals. La dimensió mitjana de les llars del programa és de 3,9 persones, cosa que també contrasta amb la dimensió mitjana de les llars catalanes que és de 2,6 persones, segons IDESCAT.

La Fundació Hàbitat3, impulsada per la Taula d’Entitats del Tercer Sector té com a objectiu principal captar habitatges de lloguer a preus baixos per destinar-los a persones o famílies en situació de dificultat greu d’accés a un habitatge o en risc d’exclusió residencial i per facilitar a les entitats els seus projectes d’atenció residencial adreçats a persones amb risc d’exclusió. Contribueix així a ampliar el parc d’habitatges de lloguer social català, que és del 2%, contrastant amb el 18% de la mitjana europea.

Nota de premsa

Recommended Posts