28.02.2012 | Els retards en el pagament de les nòmines, a proveïdors i creditors, les situacions d’insolvència i l’augment de l’endeutament bancari són algunes de les conseqüències dels retards en el pagament a les entitats socials per part de les Administracions Públiques. Segons xifres difoses aquest matí per la Taula del Tercer Sector i la Confederació, el deute ascendeix a 900 milions d’euros. Més de 700 milions (el 80% del deute) corresponen a la Generalitat de Catalunya; la resta es reparteix entre les Administracions locals (157M€) i Administracions no catalanes (33M€). “Es tracta de 700 milions que les entitats socials financen al Govern”, ha afirmat la presidenta de la Taula, Àngels Guiteras; equiparable al deute que suporten actualment els Ajuntament catalans.

Els Departaments de Justícia i de Salut són els que paguen actualment amb més retard, mentre que l’Ajuntament de Barcelona ha estat ben valorat per les entitats socials a través d’una enquesta pel compliment puntual dels terminis. Poden oscil·lar entre els 30 dies i els dos anys en el cas dels contractes i convenis –lluny dels objectius de la legislació espanyola sobre morositat- i són inexistents en el cas de les subvencions. En aquest sentit, Àngels Guiteras ha recordat la petició feta arribar al Conseller Mas-Colell perquè les Administracions públiques catalanes estableixin terminis de pagament a les bases de les convocatòries de subvencions i que admetin la imputació dels costos financers del projecte. Es calcula que els retards estan generant un cost financer d’uns 100 milions d’euros que les entitats assumeixen a partir de recursos propis i finançament extern i que deixen de destinar a les persones que atenen. El president de la Confederació, Xavier Puig, ha manifestat que aquesta situació es veu agreujada per les actuals dificultats d’accés a finançament bancari, “provocant que moltes entitats socials amb pocs recursos propis es trobin en un carrer sense sortida”.

El 33% de les entitats social enquestades ha hagut d’endarrerir el pagament de les nòmines en alguna ocasió i l’11% sovint no les paga amb puntualitat. Una situació límit per a moltes organitzacions i el col·lectius més vulnerables que segons Guiteras requereix mesures urgents: “El Govern diu que s’ha de prioritzar i és el moment de prioritzar en polítiques socials”.

Les peticions de la Taula i la Confederació fetes arribar al Conseller Mas-Colell també inclouen el pagament el més aviat possible del deute pendent, que s’estableixi una línia de crèdit preferents per a les entitats no lucratives i una línia de finançament de circulant en concertació amb les entitats financeres, i que el conjunt de les Administracions públiques catalanes agilitzin l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per poder accedir a finançament bancari.

Recommended Posts