aresguard_salutifamilia05.08.2014 | Fins al 16 d’agost podeu veure als vagons de la línia Barcelona-Vallés dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) una sèrie de cartells sobre el programa ‘A Resguard: Atenció i Orientació per una Vivenda Digna‘ de l’Associació Salut i Família. Es tracta d’un servei gratuït d’orientació jurídica, microeconòmica i pràctica pel que fa a l’habitatge de propietat o de lloguer. S’adreça principalment a famílies vulnerables amb infants al seu càrrec a fi de que puguin trobar-se a resguard en un habitatge digne.

La cartera de prestacions inclou:

  • Assessorament microeconòmic i jurídic a mida adreçat a famílies que estiguin a risc de perdre el seu habitatge, sigui aquest de propietat o de lloguer.
  • Assessorament jurídic sobre necessitat i validesa de tot tipus de documents notarials, contractes de compravenda, contracte de lloguer, etc relatius a bens patrimonials o immobles.
  • Informació actualitzada a mida de les possibilitats econòmiques de cada família sobre habitatges disponibles amb preus de lloguer assequibles.

+info al web de Salut i Família

 

 

Recommended Posts