23.03.2020 | Nota de premsas d’Acellec i La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya

  • El sector en pes reclama unitàriament igualtat en els ajuts i la màxima protecció pels treballadors
  • La Confederació i l’Acellec, patronals del sector, exigeixen que no es facin distincions entre els professionals adscrits a la contractació pública respecte la contractació privada

Les mesures que preveu l’administració per atendre les contingències laborals de les empreses i entitats que presten serveis externs en l’àmbit educatiu estableixen diferències entre la contractació pública i la privada. El decret 7/2020 de 17 de març estableix que l’administració correrà amb les despeses salarials completes dels treballadors de les empreses que han fet licitació pública. En canvi, els treballadors de les empreses que han estat contractades, per exemple, per AMPAs o per escoles concertades, només percebran la prestació derivada dels ERTO, que és l’única mesura a la que es podran acollir les seves organitzacions. Aquesta prestació només cobreix el 70 per cent dels seus salaris.

Les empreses i entitats de la Confederació i l’Acellec no entenen aquesta diferència de tracte, atès que són treballadors que realitzen les mateixes tasques, que tenen nivells de responsabilitat i funcions equiparables i que estan regulats per un mateix conveni col·lectiu.

Les associacions patronals, a més, en els darrers dies han signat un acord amb els tres sindicats majoritaris del sector (CCOO, UGT i USOC), per assegurar que les mesures laborals que adoptaran són les més beneficioses pels treballadors i per combatre actuacions irregulars. Aquesta unitat d’acció del sector contrasta amb les mesures de l’administració, que són poc clares, ambigües en alguns casos, i que estan sotmeses a diverses interpretacions.

En la situació actual, les empreses i entitats tindran dintre de les seves plantilles treballadors amb igual categoria i responsabilitat que rebran suports econòmics diferents, sense que puguin fer-hi res, perquè la decisió és de l’administració. A més de la desigualtat laboral que això implica, s’hi ha d’afegir la complexitat burocràtica i administrativa a l’hora de gestionar i tramitar tots aquests suports, que amenaça en convertir-se en un nou obstacle per a la viabilitat del sector.

Les associacions patronals, per tant, reclamen la màxima protecció possible per als seus treballadors, amb ajuts que incloguin tota la despesa laboral, incloses les quotes de la seguretat social, mesures úniques per a tots ells, i que no es facin distincions entre els serveis contractats per la via de la licitació pública i la resta.

Es reclama una resposta del Govern a través dels seus màxims responsables, President i Vicepresident econòmic, i es proposa també la mediació dels sindicats majoritaris del sector, CCOO, UGT i USOC.

Recommended Posts