L’Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC) ha alertat a través d’una nota de premsa que l’Administració pública catalana té actualment un deute de més de 54 milions amb les seves organitzacions sòcies. El deute es deu a endarreriments en el pagament de contractes de serveis i subvencions per a gestionar casals de gent gran, escoles bressol municipals, menjadors escolars, casals juvenils o plans educatius d’entorn –entre d’altres-, i ascendeix a 31 milions per part de l’Administració local i 23 milions de l’autonòmica. Des de l’AEISC es reclama el compliment de la Llei 15/2010, que estableix que el termini de pagament del sector públic no pot superar els 50 dies l’any 2011 (actualment s’està pagant a 163 dies) i la recerca conjunta de mesures que permetin minimitzar els greus problemes de tresoreria que pateixen actualment les organitzacions del sector.

Nota de premsa (pdf)

Recommended Posts