La Taula del Tercer Sector presentarà en els propers dies als candidats dels principals partits catalans el document ‘Preservar la cohesió social’, on es recullen 25 propostes perquè les puguin incloure en els seus programes per a les properes eleccions generals del 20 de novembre. Les propostes corresponen a matèries de competència estatal en relació a les polítiques socials, econòmiques, d’ocupació i d’habitatge; entre altres, es planteja la demanda d’una renda mínima garantida, el finançament de la llei de la dependència i la reforma de la legislació hipotecària perquè s’admeti la dació en pagament.

Recommended Posts