31.01.2023 | Notícia CONFAVC

Amb l’objectiu d’ajudar amb informació sobre l’empadronament a veïns i veïnes que arriben els nostres barris després de processos migratoris o de refugi– moltes vegades dolorosos ja en sí- la CONFAVC inicia aquest desembre una campanya informativa i de sensibilització perquè des de les AV es pugui assessorar amb veïns i veïnes que estan en aquest procés.

En una primera fase aquesta campanya inclou material informatiu en 8 llengües – realitzat per la direcció general de Promoció dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya- que explica la importància que els veïns i veïnes s’empadronin, i com solucionar algunes dificultats que algunes administracions locals posem, com per exemple, en cas de vulnerabilitat habitacional. (Veure material divulgatiu)

També s’informa que en cas que algun veí o veïna que pensi que se li ha vulnerat el seu dret a empadronar pot trucar a l’Oficina d’Igualtat i No-Discriminació: 931147700

En una segona fase, aquesta campanya inclourà una formació oberta a totes les persones interessades d’AV i entitats socials – a mitjans de febrer- i una campanya de denúncia assenyalant quins ajuntaments estan vulnerant o posant pals a les rodes per l’accés al padró.

Cal recordar que garantir el dret a l’empadronament és una obligació de les administracions públiques. L’article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix: “Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure’s al Padró del municipi en el qual resideixi habitualment”.

A més, el padró municipal obre el dret dels veïns i les veïns a accedir a serveis de salut públics, d’educació, etc.- per a ells i elles i les seves famílies, si en tenen- a més que és una base de dades fonamental a partir de la qual les administracions locals saben la població real que hi viu i  poden programar equipaments i polítiques socials d’acord amb aquestes necessitats.

Aquestes actuacions han estat promogudes per un grup de treball de la CONFAVC constituïda per entitats veïnals de Lleida, Mataró, Tarragona, i Sabadell que estan treballant com impulsar la convivència intercultural als barris i promoure que el moviment veïnal sigui també una expressió viva d’aquesta diversitats cultural de tants barris de Catalunya.

Recommended Posts