27.03.2013 | La presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, Àngels Guiteras, ha estat nomenada pel Govern nova membre del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. El Diari Oficial de la Generalitat presenta Guiteras “com a persona experta de reconegut prestigi en les matèries que són competència del Consell”.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.

 

Recommended Posts